Forside | Nyheder
 
 
 
· Hvem henvender kurset sig til
· Kursets formål
· Hvordan kontakter du kursuslederen


Patientforeninger og organisationer kan med fordel benytte dette kursus.

Kurset henvender sig til grupper, der har brug for eller lyst til at hjælpe sig selv og hinanden gennem en svær livssituation.

Det kan være fx: Kræftramte, nyblinde eller mistet arbejdsevne.

Formålet er at give grupper af mennesker der er ramt af en livskrise mulighed for at opleve øget livskvalitet. Kurset omhandler den mentale del af mennesket. Og mental velvære kan medføre forbedret fysisk tilstand.

Kurset lægger vægt på at øge opmærksomhed, ansvarlighed og udtryksfuldhed. Mekanismer, der i den travle hverdag gennem livet ofte er trængt i baggrunden. Herigennem har man mulighed for at opleve væsentlig forbedret livskvalitet inclusiv øget kvalitet i kontakten med omverdenen. "Voksne mennesker kan have brug for at lære eller "genlære", hvordan man lytter og taler ansvarsfuldt til hinanden!"

Kurset er aktuel, når eventuel lægebehandling er afsluttet og anden aktuel støtte for fysisk håndtering af hverdagen er sat i værk.

Kursusleder: psykoterapeut Martin Frydenlund

Tlf. 21 45 18 71

E-mail info@gestalt-livskvalitet - www.gestalt-livskvalitet.dk
 
 

 
Gestalt-Livskvalitet | V./ Martin Frydenlund | Aslundvej 91B, 9310 Vodskov | Tlf.: +45 21 45 18 71
Email:info@gestalt-livskvalitet.dk | Url: http://www.gestalt-livskvalitet.dk