Forside | Nyheder
 
 
KURSETS BAGGRUND OG INDHOLD
 
Hvorfor psykoterapi
Psykoterapi er i den korte version øget opmærksomhed. (Se afsnittet, Hvad er psykoterapi i denne sammenhæng)
Når vi i daglig tale hører ordet opmærksomhed vil det oftest betyde noget i retning af: "Se dig nu godt for" fx i trafikken. - "Tænk dig nu godt om, inden du bestemmer dig" fx når du vælger fag i skolen, vælger job eller boform, måske også ved valg af partner, eller når du vælger blandt det store udbud af "forbrugsgoder". Eller "Hør nu godt efter" fx når lægen fortæller dig, hvad du fejler, og hvordan du forholder dig til diagnosen.

Mange af os er således opdraget fra barnsben til troen på, at det opmærksomme menneske forholder sig til den ydre verden ved at "lytte godt efter", "se sig godt for" eller ved hjælp af tankerne.
Opmærksomhed indad på vore fornemmelser og følelser har for mange været tabubelagt. Vi har ganske simpelt ikke lært at fastholde evnen til at rette opmærksomheden indad. En evne, som alle er født med, og som er en ligeværdig del af menneskets fundament.

Dette viser sig ofte at være årsag til forstyrrelser i voksenlivet, fx:
Man oplever besvær ved at træffe valg der virker rigtige for "mig" - ikke underligt fordi det er i grunden valg, som er truffet mere ud fra normerne i hjemmet, på jobbet, i klubben, i kommunen, i fædrelandet eller i verdenssamfundet, end ud fra et personligt valg.
Ubalancen eller forstyrrelserne opleves også af mange i kroppen. Dette i form af smerter forskellige steder fx i skuldre, ryg, lænd, ben og arme, svien i maven, kramper i mellemgulvet eller slet og ret hovedpine. Der viser sig således ofte at være en klar sammenhæng mellem den psykiske tilstand og den fysiske tilstand.

Der kan naturligvis også være andre grunde, som gør psykoterapi værdifuld i en eller flere perioder af ens liv.


Fx: Man kan opleve manglende selvværd og/ eller selvtillid. Oplevelse af vanskelige situationer ved at miste nært familiemedlem, partner o.l. Problemer i parforhold. Vanskelige situationer på arbejdspladsen eller mistet arbejde og meget andet.

Alt dette er gode grunde til at arbejde afslappet og i samklang med den enkelte kursists behov i et terapeutisk forum.

Til Toppen

Gode grunde til at inddrage hesten som samarbejdsparter:
Den islandske hest virker beroligende på de fleste mennesker, som tillader sig at lære hesten at kende.
Den giver dig mulighed for at opleve din egen natur i samspil med naturen omkring dig:
Altså, du oplever et samspil mellem det der er grundlæggende for et godt liv, nemlig din "indre natur" og den natur vi så gerne taler og tænker om i vores land, men måske ikke så ofte oplever. Dette samspil kan på flere måder overføres til din hverdag.
Den islandske hest sørger for, at du får løsnet op for overspændte muskler.
Dens specielle gangart gør, at rideturen efter få gange opleves særdeles behagelig.
Den islandske hest gør, at langt de fleste mennesker får smilet frem og føler sig godt tilpas efter en ridetur i klitterne eller i skoven.

Til Toppen

Hvad er psykoterapi i denne sammenhæng:
Psykoterapi er kort sagt øget opmærksomhed. Terapien vil derfor indeholde opmærksomhedstræning igennem dialog og øvelser.
Herigennem har du mulighed for at opleve evnen til at leve dit liv som et mere helt menneske (se afsnittet Formål med kurset).
Jeg har valgt at bruge islandske heste i dette kursus. Hestene viser sig at være specielt egnede til at afstresse mennesket og opbløde de stive muskler, led og sener. Dette er i sig selv med til, at den enkelte kursist føler sig bedre rustet til afslappet at arbejde med de ting, som er vanskelige eller måske endda umulige at håndtere i hverdagen.

Der er også lagt vægt på sammenkoblingen af arbejdet her i gruppen med den hverdag vi færdes i til dagligt. Det mener jeg er vigtigt fordi, den enkelte herved opnår større mulighed for at bruge "værktøjet" fra kurset, når han eller hun står i de vanskelige situationer igen. Det er netop vigtigt at pointere, at psykoterapi ikke fjerner vanskeligheder fra hverdagen, men den gør det lettere at håndtere vanskelighederne. En tillægsgevinst vil i nogle tilfælde være, at kendte vanskelige eller umulige situationer i stedet opleves som berigende udfordringer man har lyst til at give sig i kast med, i vished om at man kan håndtere situationen.
Ligesom vi inddrager hverdagssituationer i arbejdet udfører vi enkle øvelser, der tydeliggør forskellige psykologiske mekanismer. Der er lagt vægt på dialog frem for "snakken om".

Endvidere har vi i samklang med kursisternes behov og parathed mulighed for at lave enkle "psykodramaer", tegne mandalaer og udføre fantasirejser. Alt sammen virkemidler der kan bringe os nærmere den egentlige årsag til hverdagsproblemerne. Herfra har vi mulighed for at finde nye mønstre eller metoder, der er funderet i den enkelte kursists "hele menneske", og som drives af måske hidtil ukendte ressourcer.
Hermed har den enkelte mulighed for at håndtere hverdagen mere tilfredsstillende for sig selv og for det fællesskab man indgår i.

Vi vil ikke fokusere på sygdomme, men på de ressourcer der er til rådighed. Derfor er det vigtigt, at kursisten informerer kursuslederen helst inden kursusstart, hvis der er forhold der kan eller skal indtænkes i kurset.

Alle er i øvrigt velkommen til at deltage i en af vore introduktions-aftener, som afholdes inden hver kursusstart.
For at høre næste tidspunkt for introduktions-aften, kursus og priser -
Kontakt Psykoterapeut Martin Frydenlund tlf. 21 45 18 71.
E-mail: info@gestalt-livskvalitet.dk

Til Toppen
 
 
 
 
 

Sensommer-kursus

3-dages sensommer-kursus i personlig udvikling, psykoterapi og hesteterapi.

Kursus for grupper i selvhjælpsideiologien

Også aktuel for patientforeninger og organisationer.

 

 
Gestalt-Livskvalitet | V./ Martin Frydenlund | Aslundvej 91B, 9310 Vodskov | Tlf.: +45 21 45 18 71
Email:info@gestalt-livskvalitet.dk | Url: http://www.gestalt-livskvalitet.dk